STATEMENT

CAT:

MARTA JUVANTENY COLELL

(Sant Feliu de Llobregat,1981) és una artista catalana que treballa i investiga en pràctiques pictòriques, codis gràfics de comunicació i connectivitat. 

Gran part del treball de Juvanteny, es basa en la semiòtica i la seducció. Estructures, de poder invisibles, que passen per la llum, el so i el moviment. 

Analitza, com un efecte mirall, la crisi humanitària en l’era digital. Des del  consum i producció de la informació codificada, a estructures de poder i control en el món hiperconnectat. 

Elimina l’expressió del gest i, normalment del color. Sovint redueix la forma en els orígens del llenguatge, el punt i la ratlla, refugiant-se, al mateix temps que el seu propi treball, en un espai mental de percepció entre realitat i ficció. 

ENG:

MARTA JUVANTENY COLELL

(Sant Feliu de Llobregat, 1981) is a Catalan artist who works and researches in pictorial practices, graphic codes of communication and connectivity.

Much of Juvanteny’s work is based on semiotics and seduction. Structures, of invisible power, that pass through light, sound and movement.

Analyzes, as a mirror effect, the humanitarian crisis in the digital age. From the consumption and production of coded information, to structures of power and control in the hyperconnected world.

It removes the expression of the gesture and usually the color. He often reduces form to the origins of language, the dot and the dash, taking refuge, at the same time as his own work, in a mental space of perception between reality and fiction.

ESP

MARTA JUVANTENY COLELL

(Sant Feliu de Llobregat,1981) es una artista catalana que trabaja e investiga en prácticas pictóricas, códigos gráficos de comunicación y conectividad.

Gran parte del trabajo de Juvanteny, se basa en la semiótica y la seducción. Estructuras, de poder invisibles, que pasan por la luz, el sonido y el movimiento.

Analiza, como efecto espejo, la crisis humanitaria en la era digital. Desde el consumo y producción de la información codificada, a estructuras de poder y control en el mundo hiperconectado.

Elimina la expresión del gesto y, normalmente, del color. A menudo reduce la forma en los orígenes del lenguaje, el punto y la raya, refugiándose, al tiempo que su propio trabajo, en un espacio mental de percepción entre realidad y ficción.

A %d blogueros les gusta esto: